pod@stalker.am ԱՌՑԱՆՑ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ 24/7
ՄԵՆՅՈՒ

Կայքից օգտվելու պայմաններ

AVON Կայքն օգտագործելիս տեղադրել , փոխանցել կամ այլ կերպ տրամադրել հետևյալ՝
ա) սպառնալիք պարունակող, սեռական ոտնձգության բնույթ ունեցող, մեկի արժանապատվությունը նվասացնող, ատելության կամ ահաբեկման դրսևորող. 
բ) ապատեղեկատվություն կամ զրպարտանք. 
գ) կեղծված է կամ անօրինական. 
դ) անպարկեշտ, անտեղի, պոռնոգրաֆիկ կամ այլ կերպ վիրավորական նյութեր
զ) հեղինակային իրավունքի կամ այլ անձի մտավոր սեփականության կողմից պաշտպանված նյութեր, գաղտնիության մասին օրենքներով կամ ցանկացած այլ օրենսդրությամբ պաշտպանված նյութեր ՝ առանց այդ իրավունքի տիրոջ հստակ գրավոր համաձայնության.
ցանկացած նյութերի, որոնք կարող են հարուցել քրեական կամ քաղաքացիական պատասխանատվություն. ինչը կարող է հանգեցնել քրեական հանցագործության կատարմանը. որոնք նպաստում են խաղային խաղերին. կամ որոնք պարունակում են ցուցումներ անօրինական գործողությունների կատարման վերաբերյալ, ինչպիսիք են «հակերությունը» կամ «խաբելը». ցանկացած վիրուսի, որդ, տրոյան, զատիկի ձու, գործողություն ժմչփ ունեցող ծրագիր, վտանգավոր ծածկագիր, լրտեսող ծրագրեր կամ այլ համակարգչային կոդ, վտանգավոր ֆայլ կամ ծրագիր, որը նախատեսված է վնասելու, գողանալու, միջամտելու կամ գործողությունների ընդհատում կամ ցանկացած համակարգչային սարքավորումների կամ ծրագրակազմի օգտագործման նկատմամբ վերահսկողություն.
որևէ չպահանջված կամ անտեղի գովազդային նյութերի, սպամի, սորուն նամակների առանց ստացողների համաձայնության, բուրգի սխեմաների կամ այլ ներդրումային հնարավորությունների գովազդի կամ որևէ այլ խառնաշփոթ նյութերի առանց AVON- ի նախնական, միանշանակ և բացահայտ համաձայնության:
AVON- ի կամ որևէ անհատի վերաբերյալ ցանկացած էլեկտրոնային հաղորդագրություն, որն ուղարկվել է առանց AVON- ի և այդ անձանց իմացության կամ առանց նրանց նախնական հաստատման, կամ ուղարկվել է օրենքի խախտմամբ.
առանց նրա իրավաբանական համաձայնության այլ անձի ցանկացած անձնական տվյալների.
առանց ընկերության նախնական համաձայնության հասարակության համար հասարակությանը մատչելի ոչ մի նյութի:
Օգտագործեք AVON կայքը ցանկացած կեղծ կամ ապօրինի նպատակով:
Օգտագործեք հրավեր գործառույթը AVON կայքում ՝ հրավեր ուղարկելու մեկին, որին անձամբ չեք ճանաչում և վստահ չեք, արդյոք նա կընդունի նման հրավերը:
Օգտագործեք AVON կայքը ՝ այլոց օրինական իրավունքները զրպարտելու, խախտելու, հետապնդելու, հետևելու կամ միջամտելու համար, այդ թվում ՝ առանց սահմանափակումների այլ անձանց գաղտնիության իրավունքը, կամ տեղեկություններ ստանալու AVON կայքի օգտվողների մասին:
Կեղծեք ցանկացած այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի, ներառյալ, առանց սահմանափակումների, AVON- ի ցանկացած աշխատակիցների, գործակալների կամ այլ ներկայացուցիչների, այդ թվում `ա) կեղծ հայտարարությունների միջոցով կամ ցանկացած այլ անձի կամ իրավաբանական անձի հետ ձեր ասոցիացիան սխալ ներկայացնելու միջոցով` կապված դրա օգտագործման հետ: AVON կայքէջը, կամ (բ) ուղղակի կամ անուղղակի հայտարարություն այն մասին, որ մենք որևէ կերպ աջակցում ենք ձեր հայտարարություններին:
Խոչընդոտել կամ խաթարել AVON կայքը, սերվերները կամ ցանցերը, որոնք օգտագործվում են AVON կայք մուտք գործելու համար, կամ խախտում են այդպիսի ցանցերում աշխատելու ցանկացած պահանջ, ընթացակարգ, քաղաքականություն կամ կանոն:
Սահմանափակել կամ թույլ չտալ որևէ այլ անձի օգտագործել AVON կայքը (ներառյալ, առանց սահմանափակումների, կոտրելով կամ վնասելով AVON կայքի ցանկացած հատված):
Օգտագործեք AVON կայքը ՝ ա) գովազդելու, ցանկացած ապրանք կամ ծառայություն վաճառելու կամ առևտրային նպատակով վաճառելու առաջարկ անելու, կամ ծառայություններ, ընկերություններ կամ հնարավորություններ այլ կերպ խթանելու նպատակով, կամ (բ) AVON կայքի այցելուներին կամ օգտվողներին ստիպել այցելել, բաժանորդագրվել կամ գրանցվել: ցանկացած առևտրային առցանց ծառայություններում կամ այլ կազմակերպություններում, առանց AVON- ի նախնական գրավոր համաձայնության: եթե դուք AVON- ի անկախ վերավաճառող չեք, ով հավանության է արժանացել AVON- ի կողմից `AVON կայքը նման նպատակներով օգտագործելու համար:
Վերարտադրել, կրկնօրինակել, պատճենել, վաճառել, վերավաճառել, կապել կամ այլ կերպ օգտագործել առևտրային նպատակներով Կայքի ցանկացած մաս, AVON Կայքի օգտագործման կամ մուտքի իրավունքը, եթե դուք AVON- ի կողմից անկախ օգտագործման դիստրիբյուտոր եք, որը լիազորված է AVON- ին AVON կայքը նման նպատակների համար:
Բացառությամբ գործող օրենսդրությամբ հստակ նախատեսված դեպքերի, փոխեք, հարմարեցրեք, թարգմանեք, վերափոխեք, վերազինեք կամ ապամոնտաժեք AVON կայքի ցանկացած հատված:
Կեղծեք ցանկացած այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի, ներառյալ, առանց սահմանափակումների, AVON- ի ցանկացած աշխատակիցների, գործակալների կամ այլ ներկայացուցիչների, այդ թվում `ա) կեղծ հայտարարությունների միջոցով կամ ցանկացած այլ անձի կամ իրավաբանական անձի հետ ձեր ասոցիացիան սխալ ներկայացնելու միջոցով` կապված դրա օգտագործման հետ: AVON կայքէջը, կամ (բ) ուղղակի կամ անուղղակի հայտարարություն այն մասին, որ մենք որևէ կերպ աջակցում ենք ձեր հայտարարություններին:
Խոչընդոտել կամ խաթարել AVON կայքը, սերվերները կամ ցանցերը, որոնք օգտագործվում են AVON կայք մուտք գործելու համար, կամ խախտում են այդպիսի ցանցերում աշխատելու ցանկացած պահանջ, ընթացակարգ, քաղաքականություն կամ կանոն:
Սահմանափակել կամ թույլ չտալ որևէ այլ անձի օգտագործել AVON կայքը (ներառյալ, առանց սահմանափակումների, կոտրելով կամ վնասելով AVON կայքի ցանկացած հատված):
Օգտագործեք AVON կայքը ՝ ա) գովազդելու, ցանկացած ապրանք կամ ծառայություն վաճառելու կամ առևտրային նպատակով վաճառելու առաջարկ անելու, կամ ծառայություններ, ընկերություններ կամ հնարավորություններ այլ կերպ խթանելու նպատակով, կամ (բ) AVON կայքի այցելուներին կամ օգտվողներին ստիպել այցելել, բաժանորդագրվել կամ գրանցվել: ցանկացած առևտրային առցանց ծառայություններում կամ այլ կազմակերպություններում, առանց AVON- ի նախնական գրավոր համաձայնության: եթե դուք AVON- ի անկախ վերավաճառող չեք, ով հավանության է արժանացել AVON- ի կողմից `AVON կայքը նման նպատակներով օգտագործելու համար:
Վերարտադրել, կրկնօրինակել, պատճենել, վաճառել, վերավաճառել, կապել կամ այլ կերպ օգտագործել առևտրային նպատակներով Կայքի ցանկացած մաս, AVON Կայքի օգտագործման կամ մուտքի իրավունքը, եթե դուք AVON- ի կողմից անկախ օգտագործման դիստրիբյուտոր եք, որը լիազորված է AVON- ին AVON կայքը նման նպատակների համար:
Բացառությամբ գործող օրենսդրությամբ հստակ նախատեսված դեպքերի, փոխեք, հարմարեցրեք, թարգմանեք, վերափոխեք, վերազինեք կամ ապամոնտաժեք AVON կայքի ցանկացած հատված:
Հեռացրեք հեղինակային իրավունքի, ապրանքային նշանի կամ գույքային այլ իրավունքների մասին ծանուցումները, որոնք պարունակվում են AVON կայքում տեղադրված նյութերում կամ դրանց մեջ:
Տեղադրեք AVON կայքի որևէ մաս այլ կայքի մեջ կամ ստեղծեք AVON կայքի կամ դրանց մասերի պատճենող կայք: Ստեղծեք շտեմարաններ ՝ ներբեռնելով և պահպանելով AVON կայքում տեղադրված բովանդակությունը:
Օգտագործեք ռոբոտներ, սարդեր, հատուկ համակարգչային ծրագրեր կամ այլ ձեռնարկ կամ ավտոմատացված միջոցներ ՝ AVON կայքում տեղադրված բովանդակությունը հետ բերելու, ինդեքսավորելու կամ հավաքելու համար. կամ վերարտադրել կամ խափանել AVON կայքի նավիգացիոն համակարգը ՝ առանց AVON- ի նախնական գրավոր համաձայնության:
Տեղադրեք վիդջեթներ, որոնք տրամադրվում են AVON- ի կողմից երրորդ կողմերի կայքերում `խախտելով այդպիսի երրորդ կողմերի կայքերում սահմանված կանոնները (ներառյալ` այդպիսի կայքերի օգտագործումը կարգավորող պայմանները):
Բացի այդ, դուք ընդունում և համաձայն եք, որ դուք (և ոչ թե AVON- ը) պատասխանատու եք բոլոր հեռահաղորդակցման, լայնաշերտ և հաշվողական սարքավորումների և ծառայությունների ձեռքբերման և պահպանման համար, որոնք անհրաժեշտ են AVON Կայքին մուտք գործելու և օգտագործման համար, ինչպես նաև բոլոր ծախսերի հետ կապված: նման սարքավորումների և ծառայությունների հետ: